Looming Factory

Impulsant la indústria 4.0 a CatalunyaL'agrupació d'un sector emergent

Looming Factory és una agrupació emmarcada en l'estratègia d’R+I per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i subvencionada amb fons europeus FEDER, per impulsar un dels sectors tecnològics emergents a Catalunya: la indústria 4.0. Un nou context productiu en què màquines i treballadors actuen de forma integral i connectada.


Despesa subvencionable: 4.000.000 €​

Ajut FEDER: 2.000.000 €​

La Fundació i2cat, membre i beneficiari de l'Agrupació Looming Factory, presentaa la seva xarxa IDS a un esdeveniment de l'associació internacional d'espais de dades (IDSA)

La setmana del 23 de maig de 2022, la Fundació i2cat va presentar l'estructura de xarxa IDS desenvolupada dins del projecte Factories of the Future, subprojecte de l'Agrupació Emergent Looming Factory, a l'associació internacional d'espais de dades (IDSA). Des de l'associació van mostrar molt d'interès, i en van fer difusió per les xarxes socials. Trobeu-ne més informació en el següent enllaç:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932313283945242624/

3ª ASSEMBLEA GENERAL DE L'AGRUPACIÓ EMERGENT LOOMING FACTORY

El passat 30 de març de 2022 l’Agrupació Emergent Looming Factory va celebrar la seva 3a Assemblea General, per tractar els darrers resultats assolits, la posició del sector emergent dins de la cadena de valor de la indústria 4.0, i la gestió/actualització del pla d’execució. La sessió es va finalitzar amb l’exposició del full de ruta a seguir.

L’esdeveniment va ser presidit pel director científic, en Luis Romeral, líder del grup de recerca MCIA, i l’Arnau Torruella, project manager de l’Agrupació. En primer lloc es van presentar els punts més rellevants de l’Agrupació, remarcant la importància i necessitat que existeix a impulsar la recerca per a seguir desenvolupant noves tecnologies que es puguin transferir en un futur al teixit industrial. També es va ressaltar que el projecte de l’Agrupació es troba dins de l’estratègia d’especialització RIS3CAST de Catalunya, i que s’emmarca dins del fons europeu FEDER.

Seguidament, es va donar la paraula al Vicerector de Política Científica, en Jordi Llorca, i al Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria, en Climent Molins, tots dos Vicerectors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les seves ponències van transmetre la importància que està tenint el projecte emergent Looming Factory, la necessitat de seguir executant nous projectes de recerca en indústria 4.0, que serveixin per a canalitzar tota l’oferta de tecnologies cap a la digitalització de la indústria catalana.

Tot seguit, el director científic va donar peu a l’inici de la 3a Assemblea General, reafirmant les tasques importants que fan els comitès Gestor, Executiu i Assessor. En la seva intervenció va fer especial incidència en destacar el paper d’assessorament industrial que té el Comitè Assessor i de la seva importància dins de l’Agrupació.

A continuació, es va donar pas a la presentació dels continguts tècnics per part dels líders dels diferents projectes, els quals van exposar els resultats obtinguts. El projectes van ser presentats per:

- Vicenç Puig, grup de recerca SAC, i Luis Romeral, grup de recerca MCIA pel P1 Smart Factory

- David Remondo, grup de recerca BAMPLA, pel P2 Connected Factory

- Cecilio Angulo, grup de recerca IDEAI, pel P3 Robots on Factory

- Francesc Sabaté, Fundació CIM UPC, i Jim Ahtes, i2cat, pel P4 Factories of the Future

Destacar la finalització amb èxit del projecte Robots on Factory amb data 31 de març de 2022, els bons resultats dels projectes Smart Factory i Connected Factory, tots dos acabant també les seves tasques el proper 30 de juny de 2022. Pel que fa els demostradors que s’estan desenvolupant a la planta pilot de la Fundació CIM UPC (FCIM UPC), es va exposar com s’estan assolint els objectius esperats a l’inici de l’execució del projecte Factories of the Future, que finalitzarà el proper 31 de desembre de 2022.

Darrerament, va ser el torn de tractar la gestió administrativa de l’Agrupació, on l’Arnau Torruella va mostrar:

- L’aprovació de la pròrroga del projecte, actualitzant els cronogrames i la nova data de finalització (31/12/2022)

- Preparació d’un portfoli/repositori de lliurables, per fer arribar totes les tasques executades al teixit industrial de manera fàcil i visual

- Les certificacions de les despeses, i sol·licitud de les modificatives de personal i altres despeses

- Grau d’assoliment dels valors dels indicadors del projecte

- Recordatori de com realitzar la publicitat i difusió de les tasques de l’Agrupació

Per tancar la sessió, el director científic va exposar el full de ruta de l’Agrupació, el qual consta de:

- Assemblea de tancament

- Jornades workshop orientades a presentar els demostradors al teixit industrial a la planta pilot de la FCIM UPC

- Presentacions tècniques de les empreses del comitè assessor

- Línies de Futur dels projectes, on s’engloben les tecnologies amb potencial desenvolupament per a nous projectes

A la cloenda de l’Assemblea es va agrair la participació a tots els assistents, tant a les 18 persones que van assistir presencialment, com les 27 que van connectar-se en remot per tal de poder participar activament durant la sessió. Un total de 45 persones va presenciar l’esdeveniment. Remarcar que durant l’assemblea hi van ser representats els 11 grups de recerca de la UPC i les 8 entitats externes que formen conjuntament l’Agrupació Emergent Looming Factory.

El passat 25 de gener es va celebrar a la planta pilot de la Fundació CIM UPC el primer testeig del vehicle mòbil AMR, que executarà tasques dins d'un dels demostradors de l'Agrupació Looming Factory

El grup de recerca VIS ha implementat un sistema de visió en el vehicle mòbil operatiu del Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI), per tal de que es comenci a utilitzar aquest vehicle dins del demostrador "Procés productiu robotitzat - procés interacció humà-màquina" del projecte Factories in the Future que està desenvolupant la Fundació CIM UPC a la seva planta pilot.

Amb la col·laboració de tots els participants de l'altre projecte Robots on Factory, el principal propòsit és el de materialitzar i aplicar les tecnologies emergents que s'han posat en pràctica en un entorn industrial, de forma integrada, que verifiqui el seu funcionament en un entorn real.


El Centre Tecnològic Leitat i el Centre de Visió per Computador (CVC), tots dos membres de l'Agrupació, s'alineen en la implementació de la calibració i comunicació del sistema de control del robot col·laboratiu i el sistema de realimentació.


El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI) de la Universitat Politècnica de Catalunya presenta un demostrador generat amb la plataforma desenvolupada del Looming Factory.

Adjuntem també a continuació la seva publicació a la xarxa Linkedin perquè els pugueu seguir de més a prop i descobrir totes les seves activitats!

Miguel Delgado Prieto, investigador i expert en transferència de la tecnologia 4.0, i professor lector de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha presentat el projecte Looming Factory en la V Jornada UOC Indústria 4.0.

Els dies 14-15 de setembre de 2021 es va celebrar la 7a edició del Congrés AI & Big Data la ciutat de Barcelona


Durant els passats dies 14-15 de setembre de 2021 IDEAI-UPC va participar en la 7a edició del Congrés AI & Big Data, que va tenir lloc a la ciutat de Barcelona. El Centre de Recerca, amb les ponències d'en Cecilio Angulo Bahón, Karina Gibert i Marta R. Costa-jussà, van presentar la robòtica cognitiva, un camp emergent de la robòtica que continuarà evolucionant durant els propers anys. Aquesta sector destaca pel disseny i l'ús de robots amb intel·ligència humana.

Trobeu clicant en aquest enllaç els videos de les ponències a la plataforma del Youtube.


Publicacions

SNR Measurement of Superregenerative Oscillators

J. Bonet-Dalmau, P. Palà-Schönwälder, F. X. Moncunill-Geniz, "SNR Measurement of Superregenerative Oscillators," 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2021, pp. 1-5

https://doi.org/10.3390/designs5020035

Cognitive Interaction Analysis in Human-Robot Collaboration Using an Assembly Task

Alejandro Chacón1,3,* , Pere Ponsa2 , Cecilio Angulo3,4, Cognitive Interaction Analysis in Human-Robot Collaboration Using an Assembly Task Electronics 2021, 10, 1317

https://doi.org/10.3390/electronics10111317

Usability Study through a Human-Robot Collaborative Workspace Experience

Alejandro Chacón1,* , Pere Ponsa2 , Cecilio Angulo3, "Usability Study through a Human-Robot Collaborative Workspace Experience Designs 2021, 5(2), 35

https://doi.org/10.3390/designs5020035

A Dataset to Evaluate IEEE 802.15.4g SUN for Dependable Low-Power Wireless Communications in Industrial Scenarios

Pere Tuset-Peiró 1,* , Ruan D. Gomes 2 , Pascal Thubert 3 , Eva Cuerva 4 , Eduard Egusquiza 5 and Xavier Vilajosana 1, Data, 2020 5(3), 64 https://doi.org/10.3390/data5030064

Design of human-robot tasks in academic environment

Masó Clota, B., Ponsa Asensio, P., Tornil Sin, S. 2020 Diseño de tareas persona-robot en el ámbito académico, Interacción, Revista digital de AIPO, 1(2), 26-38

On Cognitive Assistant Robots for Reducing Variability in Industrial Human-Robot Activities

Appl. Sci. 2020, 10(15), 5137; https://doi.org/10.3390/app10155137

Cognitive Robotics and Control

Deep-Learning-Based Methodology for FaultDiagnosis in Electromechanical Systems

Sensors 2020, 20(14), 3949; https://doi.org/10.3390/s20143949

Usability Study through a Human-Robot Collaborative Workspace Experience

Alejandro Chacón1,* , Pere Ponsa2 , Cecilio Angulo3, "Usability Study through a Human-Robot Collaborative Workspace Experience Designs 2021, 5(2), 35

https://doi.org/10.3390/designs5020035

A Dataset to Evaluate IEEE 802.15.4g SUN for Dependable Low-Power Wireless Communications in Industrial Scenarios

Pere Tuset-Peiró 1,* , Ruan D. Gomes 2 , Pascal Thubert 3 , Eva Cuerva 4 , Eduard Egusquiza 5 and Xavier Vilajosana 1, Data, 2020 5(3), 64 https://doi.org/10.3390/data5030064

Congressos

7th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks


Domenico Solimini, Pere Tuset-Peiró, Guillem Boquet, Xavier Vilajosana, Francisco Vázquez-Gallego. Improving Link Reliability of IEEE 802.15.4g SUN with Re-Transmission Shaping. 7th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks (PE-WASUN 2020). Alicante, Spain. November 2020.


IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications


Ruan Delgado Gomes, Pere Tuset-Peiró, Xavier Vilajosana. Improving Link Reliability of IEEE 802.15.4g SUN with Adaptive Modulation Diversity. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2020). London, United Kingdom. August 2020.


25th IEEE Symposium on Computers and Communications


Pere Tuset-Peiró, Ferran Adelantado, Xavier Vilajosana, Ruan Delgado Gomes. Reliability through modulation diversity: can combining multiple IEEE 802.15.4-2015 SUN modulations improve PDR? 25th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2020). Rennes, France. July 2020.


Tens alguna pregunta?

Contacta amb nosaltres a looming.factory@upc.edu per obtenir més informació sobre l'agrupació.