En marxa l’agrupació Looming Factory per explorar i desenvolupar noves tecnologies industrials

El 14 de juliol de 2020 va tenir lloc la sessió d’arrencada de l’agrupació emergent Looming Factory, una aliança estratègica liderada per la UPC que uneix entitats de recerca i empreses per impulsar l’arribada de la indústria 4.0.


Sota la coordinació del Centre de Recerca en Control de Moviment i Aplicacions Industrials (MCIA)”, un gran equip integrat per 11 grups de recerca de la UPC i fins a 8 institucions de recerca catalanes, així com un consell assessor d’empreses del sector, ja han començat a treballar en l’aplicació dels avenços que la intel·ligència artificial i les tecnologies de la informació i la comunicació poden oferir a la modernització de la indústria.

L’acte inaugural, de format virtual, va comptar amb la benvinguda institucional del Rector de la UPC, el professor Francesc Torres, i de la directora general de Planificació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca, la Sra. Mercè Chacón. El coordinador de l’agrupació, el professor Luís Romeral, va fer la presentació general i va donar pas als projectes que es posen en marxa a Looming Factory: Smart Factory, Connected Factory, Robots on Factory i Factories of the Future.

Cada projecte va comptar amb la presentació del seu coordinador: Vicenç Puig (Smart Factory), David Remondo (Connected Factory), Cecilio Angulo (Robots on Factory), i Francesc Sabaté (Factories of the Future) amb Arnau Fatjó, respectivament.

Looming Factory pretén incrementar els resultats de producció i, a la vegada, reduir els consums energètics i els temps i tasques de manteniment. Per fer-ho, cada projecte té uns reptes concrets que, finalment, s’integraran en una planta pilot d’exhibició a les empreses. A tal efecte, l’agrupació compta també amb un consell assessor integrat per diverses empreses i altres agents d’interès, que ajudaran els investigadors a conèixer de primera mà les necessitats i la situació del sector, i donaran sortida a les tecnologies i d’altres innovacions que s’hi generin.

Concretament, els reptes que l’agrupació es planteja giren al voltant de la digitalització i la transferència cap a entorns virtuals, la integració de dades, la hibridació ciber-física i la integració de tecnologies al núvol, així com la optimització econòmica i energètica. Tot plegat, a través d’actuacions concretes com la monitorització de sistemes, la gestió de dades, la indústria connectada, els robots col·laboratius o les eines d’aprenentatge.


Per fer-se realitat, Looming Factory compta amb un cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, per un valor de 2.000.000 €. Les institucions beneficiàries del projecte són la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Barcelona (UB), el Leitat Technological Center, el Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat), el Centre de Visió per Computador (CVC), el Centre de Recerca d’Internet (i2Cat), i el CIM UPC.

Captura de pantalla del kick off meeting de Looming Factory.

Captura de pantalla de la reunió virtual del Kick off Meeting de l'agrupació emergent Looming Factory, el darrer dia 14 de juliol de 2020.