Institucions participants

L'agrupació Looming Factory està liderada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que duu a terme totes les tasques de coordinació:

 • Coordinació tècnic-econòmica

 • Edició i publicació del llibre blanc de la indústria 4.0

 • Governança de l'agrupació

Grups de recerca de la UPC que hi participen

Looming Factory està coordinada pel grup de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA) de la UPC, que dirigeix l'investigador Luís Romeral.

A més, també hi participen els següents grups de recerca:

 • Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA)

 • Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines (CDEI-DM)

 • Centre d'Estudis Tecnològics per a l'Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD)

 • Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació (CIRCUIT)

 • Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA)

 • Centre Tecnològic de la Transferència de Calor (CTTC)

 • Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC)

 • Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM)

 • Sistemes Avançats de Control (SAC)

 • Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents (VIS)


Logotip UPC. Looming Factory.
Logotip UOC.
Logotip UPF.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Logotip UB.
Logotip LEITAT.
Logotip Eurecat.

Universitat de Barcelona

LEITAT Technological Center

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya

Logotip CVC.
Logotip i2Cat.
Logotip CIM UPC.

Centre de Visió per Computador

Fundació i2Cat, Internet i innovació digital a Catalunya

Fundació CIM UPC