2a assemblea general Looming Factory

El passat 03 de març l’Agrupació Emergent Looming Factory va celebrar la seva 2a Assemblea General, en la qual es van abordar els objectius principals del projecte i el seu estat actual.

L’esdeveniment va estar presidit pel coordinador científic, en Luis Romeral, líder del Centre de Recerca en Control de Moviment i Aplicacions Industrials (MCIA). Primerament es van presentar els punts a destacar del projecte, que s’emmarquen dins del fons FEDER. Durant aquesta part de la sessió es van aprovar les tasques realitzades fins al moment pels comitès Gestor, Executiu i Assessor. El coordinador científic va fer incidència en destacar el paper d’assessorament industrial que té el Comitè Assessor i de la seva importància dins de l’Agrupació, així com de la seva especial casuística que fa que sigui una estructura viva que pot anar canviant.

Un cop aprovats els comitès es va donar pas a la presentació dels continguts tècnics per part dels líders dels diferents projectes, els quals van exposar els resultats obtinguts. El projectes van ser presentats per:

- Fatiha Nejjari, grup de recerca SAC, pel P1 Smart Factory

- David Remondo, grup de recerca BAMPLA, pel P2 Connected Factory

- Francisco Javier Ruiz Vegas, grup de recerca IDEAI, pel P3 Robots on Factory

- Francesc Sabaté, Fundació CIM UPC, i Daniel López, i2cat, pel P4 Factories of the Future

Destacar els bons resultats que s’estan obtenint dels 4 projectes, assolint els objectius proposats.

Per acabar la part tècnica, en Miguel Delgado, segon coordinador científic de l’agrupació, va informar de l’execució del projecte i els següents passos a seguir.

Finalment, va ser el torn de la situació de la gestió administrativa del projecte, on la tècnica del projecte va mostrar les tasques realitzades en els últims mesos, com també les previsions temporals de presentació i certificació.

Es va insistir en la importància del Looming Factory com a projecte pioner per a la Indústria 4.0, i en les diferents iniciatives que s’estan duent a terme en aquest camp per part de moltes de les entitats participants al projecte:

- Xarxa de referència XaFIR liderada per la UPC, que promou i facilita la transferència de coneixement en forma de productes i serveis a les empreses.

- Digital Innovation Hub – DIH4CAT, que presta serveis a empreses i entitats per millorar els seus nivells d’eficiència, seguretat i digitalització del sistema productiu de la indústria connectada.

El coordinador científic del projecte, Luis Romeral va fer la cloenda de l’Assemblea agraint la participació a tots els assistents.


Remarcar que durant l’assemblea hi ha participat més de 30 assistents, representant els 11 grups de recerca de la UPC i les 8 entitats externes que formen conjuntament l’Agrupació Emergent Looming Factory.


Per fer-se realitat, Looming Factory compta amb un cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, per un valor de 2.000.000 €. Les institucions beneficiàries del projecte són la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Barcelona (UB), el Leitat Technological Center, el Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat), el Centre de Visió per Computador (CVC), el Centre de Recerca d’Internet (i2Cat), i el CIM UPC.

Captura de pantalla de la 2a assemblea virtual de l'agrupació emergent Looming Factory, el darrer dia 03 de març de 2021.