Objectius

L’objecte de l’agrupació emergent Looming Factory consisteix en agrupar, consolidar i orientar la recerca actual en Industria 4.0 dels principals centres de R+D+I de Catalunya, per obtenir la nova oferta de tecnologies actuals que permetran el salt cap a la digitalització plena de la indústria catalana.

Addicionalment, Looming Factory definirà el full de ruta de la recerca futura a desenvolupar, i facilitarà la connexió dels centres de recerca i innovació de Catalunya amb la seva indústria i societat civil.

Objectius

Resultats

Indicadors

 • Digitalització i transferència a entorns virtuals

 • Integració de dades

 • Hibridació ciber-física

 • Integració tecnologies al núvol

 • Optimització econòmica i energètica

 • Models predictius ciber-físics

 • Algoritmes detecció tolerància fallides i resiliència

 • Integració vertical i horitzontal segura i fiable de dades

 • WSN hibridació fiable home-màquina

 • Models cooperatius per a connexió virtual

 • Eines intel·ligents per a cooperació automàtica home-màquina

 • Socials

 • Econòmics

 • Tècnics

  • Increment resultats producció

  • Reducció consums energètics

  • Increment % total energia reutilitzada

  • Disminució temps i tasques manteniment

Cronograma d'activitats

2021

15 d'abril | Reunió Comitè Executiu

25 de març | Reunió Comitè Gestor

03 de març | 2a Assemblea General de Looming Factory

25 de febrer | Presentació dels indicadors de comunicació de 2020

31 de gener | Presentació econòmica de 2019 / indicadors de productivitat de 20202020

19 d'octubre | Reunió de seguiment presencial de l'Agrupació de Tecnologies Emergents Looming Factory a la Generalitat de Catalunya

14 de juliol | Kick of meeting de Looming Factory

2019

17 de desembre | La SUR emet la resolució de concessió de la convocatòria

1 de gener | Data d'inici dels projectes de Looming Factory

2018

5 de novembre | Presentació de la sol·licitud de participació a la convocatòria

Organigrama